Bạn cần mua tấm xốp Pe Foam lót hàng nặng? Nhà máy sản xuất xốp Pe Foam Bọc hàng? xốp Pe Foam là gì?

Sản phẩm tấm xốp Pe Foam kích thước 40 x 60 cm độ dày 4cm dùng để chèn, kê trên dưới thùng loa kéo di động. Ngoài ra chúng tôi chuyên sản xuất  sản phẩm tấm xốp Pe Foam với định lượng, kích thước, độ dày và mầu sắc theo yêu cầu của quý khách.

Một số khổ tấm xốp Pe Foam của chúng tôi

Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 1 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 1 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 1 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 2 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 2 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 2 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 3 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 3 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 3 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 4 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 4 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 4 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 5 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 5 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 5 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày6 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 6 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 6 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 7 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 7 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 7 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 8 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 8 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 8 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 9 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 9 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 9 cm
Tấm xốp Pe Foam 20×20 cm dày 10 cm Tấm xốp Pe Foam 30×30 cm dày 10 cm Tấm xốp Pe Foam 40×40 cm dày 10 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *